KOSGEB en düşük 32.557 TL, en yüksek 65.108 TL maaş ile personel alımı! Başvuru şartları neler?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı (KOSGEB) 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6’ncı hususu ve bu hususa dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Yollar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci unsuru uyarınca, kontratlı bilişim işçisi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat kuralları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntılara yayınladığı ilan ile açıklayan kurum adaylardan en az 70 KPSS puan kuralı arıyor. Ayrıyeten kurum belirtilen takımlara nazaran değişiklik göstermekle birlikte en düşük en düşük 32.557 TL, en yüksek 65.108 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

KOSGEB bilişim işçisi alımı müracaatları 24 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 22 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet üzerinde KOSGEB Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU EKRANI

GEREKLİ BELGELER

a) Yabancı Lisan (İngilizce) İmtihan Sonuç Dokümanı (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen imtihan evrakı beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı lisan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyen adayın yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

b) Özel koşullar altında yer alan kısımlar dışındaki kısımlardan yahut yurtdışındaki üniversitelerin denk kısımlarından mezun olup müracaat yapabilen adayların müracaatlarının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” kademesi altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik evrakı ibraz etmesine gerek yoktur)

c) Genel kurallar (d) bendinde belirtilen mesleksel tecrübeyi gösterir evrak, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleksel tecrübeyi gösteren evrak olarak kabul edilecektir.) Mesleksel deneyim müddetlerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın müracaat yaptığı tarih prestiji ile mesleksel deneyim müddetini doldurmuş olması gerekmektedir.

d) Genel kurallar (d) bendinde belirtilen şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini gösterir evrak (transkript, sertifika üzere belgeler).

e) Her bir konum için özel kaideler kısmında istenilen sertifikalar.

BAŞVURU ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunda yazılı genel koşulları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Mesleki deneyim müddetlerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, öbürleri için en az beş (5) yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla yeni programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemeleri zaruridir.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, ağır iş temposuna ayak uydurabilen ve ekip çalışmasına yatkın olmak

ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt kontrat fiyatı tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin 3 üncü hususunda tespit edilen kontrat fiyat tavanının (yılın birinci altı ayı için belirlenen fiyat tavanı 16.277,45 TL’dir) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ olacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir